������� � ������� ���� | �� ������ �� �������������� ������ | �� ���������� ����� | �������� �� ����

�����ֲ

�� ��������� ���������� ���� ������� ���������� �� ������������ ��������� ��������� ���������, ��� ��������� 1540 - 1542 ��. ����� ������� � 1865 ����. ���� ���� ����������� "������� �������", �� �� ��������� ������ ������, ��� ����������� �� �����.

���. ѳ�������� �.�. ����������� ����� ��������� ��������

���. ѳ�������� �. ��������� ������� ��� ������� � ������ ��������� �������. ���'�������� ����, �.124,
���. ѳ�������� �. ��������� ������� ��� ������� � ������ ��������� �������. ���'�������� ����, �.334.


���� �������

�� ����.������ 16 ��. ���'�������� ���� 16 ��.
�� ����.������ 19 ��. ���'�������� ���� 19 ��.
�� ����.������ 20 ��. ������������� �����

������ ��.������
���� ���������: 1714 �.
��������: ������ ��.������ ��������� ��� 1714 �. - �����'��� ��������. ���� ������ ��������� � 1755 �. - �����'��� �������� ������� ������� � ���������. � 19 ��. ���� ����� �� �������� ��������. � 1884 �. �������� ���� ��������, ��� ������� ������, ������ ������������� ���������� ���������� �����������. ������ �� ������ ������ �����'��� ������� �� �������� ���'����� ��������� [���, �. 335 - 338]. ������ ���� [���].

http://www.myslenedrevo.com.ua/cds/cd_aru.html