������� � ������� ���� | �� ������ �� �������������� ������ | �� ���������� ����� | �������� �� ����

�������ֲ

����� ������ ��� ��������� ���������� �� 1493 ����. � 1866 ���� �������� ���������� ���'��� �'�������� ������ ������� 21 �� 8,5 �����. � �������� ������� ����, ������� �������� �����, �� ��������� ������� ������ ���� ������� �� ����� 350 �� 50 ����� ������������ ��������� ���� ����'������, ���������� �� ��������� ������������ �������.

���. ѳ�������� �.�. ����������� ����� ��������� ��������

���. ѳ�������� �. ��������� ������� ��� ������� � ������ ��������� �������. ���'�������� ����.


���� ���������

�� ����.������ 16 ��. ���'�������� ���� 16 ��.
�� ����.������ 19 ��. ���'�������� ���� 19 ��.
�� ����.������ 20 ��. ������������� �����
�������� : �� ��������� � 1583 �. [���, �. 440].

˳�������� :
���������� �.�. ��������-�������������� �������� �.��������� ����������� �����. - ����� ����������� ������������� ��������-��������������� ��������, 1876 �., �. 1, �. 152 - 205;
���������� ������������ ���������, 1876 �., �� 14 - 19.

������ ��������
���� ���������: 1709 �.
��������: ������ �������� ��������� � 1709 �. - ����� ���'���, ���� �����'���, � ����� ������. � ���� 18 ��. ���� �����. �������� � 1870-� ��. ���� ���'��� ������ ������ �������� � 1787 �. - ���������� ���� �� 2 ������ (1.5 �) � �������� ����� ���� �����. ���� ������ ��������� �� ������ ���� � 1866 - 1868 ��. - ���'��� �'��������, ������� ������. ������� 30 ���., ������ 12 ���. � 1877 �. ����������� ���'��� ������� [��, �. 488 - 489; ���, �. 440 - 442]. ������ ���� [���].

http://www.myslenedrevo.com.ua/cds/cd_aru.html