Lokalizacja

Schematy


Historia / Literatura

Ogólne informacje

Działania ekologiczne
(Ekologiczny monitoring)


Publikacje pracowników parku

Pomniki przyrody

Historyczno-architektoniczne pamiątki

Archeologiczne pamiątki

Atrakcje rekreacyjno-turystyczne

Zdjęcia

Użyteczne linki

Kontakt

Prezentacja
(AVI, 19M)

Dniestr 2005
(AVI, 74M)
Dniestr 2003
(AVI, 85M)

Колаж  
 

Co dla siebie chowamy -
Zbytecznie przechowujemy,
Kiedy nie będzie nas,
W nicość zamieni się,
Co dla wszystkich chowamy, -
Z nami nie zniknie,
A zostanie zachowane.

Rabundranat Tagor. (z tekstu rosyjskiego D. Samojłowa)

 prztłumaczył Józef Toporowski

Towtry - lokalna nazwa łukowatego pasma górskiego, którego wysokość w granicach Narodowego Przyrodniczego Parku wynosi 401 metrów n.p.m. Pasmo wznosi się na 60-65 m. nad otaczającym, równinnym terenem.

Towtry są zaporową rafą morza z epoki Miocenu, składającą się z różnych rodzajów wapienia. Nie ma analogii na świecie, aczkolwiek jest kilka podobnych geologicznych struktur skalnych w Wielkiej Brytanii i USA.

Towtry - jest pozostałością przybrzeżnych raf wyciągniętych równolegle do dawnej linii brzegowej. Czas powstawania rafy przypada na połowę-koniec epoki Miocenu. Towtry sformułowało się na pozostałościach przybrzeżnych raf, które to miejsca obfitowały w duże skupiska pierwotniaków (m.in. ostryg).

Mikroklimat Kamienieckiego Prydnistrovja uformował się pasmem Towtr, kanionem Dniestru oraz jego dopływami. Dlatego też powstały korzystne warunki dla ochrony rzadkich roślin, wśród których większość stanowią rośliny lecznicze.

Tłumaczenie z jęz. ukraińskiego - Józef Toporowski

Kontakt z tłumaczem