��������� � ������� ���� | �� ��������-������������� �������

�����-�������� ���������, XVI-XVIII �. ���. �756 | ����
��. �����������

������������� ��� ����������. �������� ���������� �������������� ���������� �� ��������� ������������� ������������ ������ ��������� XVI 1 �. ������������ ��������, ������� �� ���������� ���������� � �������, �������� ����� � ������, ���������� � 1744 �. � ����� �������.

���������� - ������� "��������� ������������������ � ����������� ���������� ���" ��������� �.�.��������, �.�.�����������, �.�.���������� ������������ "���i�������", �.����, 1986 ���, 4 ���.

�����-�������� ���������.

���� ��������
����������

�������, � ���������, �� ��������� �� ���� ��������� ����� ���������, �� ���� �����, ������� ��������� � ��� ���������. �������, ��� ���� ���� �� �� � �I ����. ���� ������ ����� ���������� �� ���� �������� ���������, ����������� � ������, ������������� ��� �������� � �������. ����������� ��������� ����� ������� ����� �� �����. � ������������ ������� ����� ����� �����-���������, � � ����������� � ���� �������������� ��� �������, ������� � ������� ����� �����-���������.
�� ����� �������� ������� ������������, ����� ������� ��������� ������� ����� ������� �������: � ���� ������ ��� �������� ������������ �����, ������� �� 6 ������. � ���������, �������� ������� - �������� ������������� ������ � ������ ���� � ������������ ��������, ��������� � ������ ������. � ����� �� ���� ������ ����� ��������� � ������ ������-��������� � ����������� �������. ����� - �����. ��� ������ �� ���� - ����������� ����������, ����� - �������� �����. ��� ��� ��������� �������� ����� �������� �����, ����������� ����������� ���������.
�� ���������� ��������� ���� ��� ������, ���� �� ��� ��������� ���� ������ � ����� ������ ������ � �������-����������.
�����-��, �������� ���������� �������, ������� ������������� �� �������, ������� ����� ������� "1600 ����".
��������, ��� � 1707 ���� ��������� ����������� �������������� ��������� ������. ������� ����� ���� �������, �� ���� ���������� ��������� ������������ ��������, ���, �������, � �������, � �������� ������... ���� ���� �������� ����� ������ �� ����� ����.
� 1711 ����, � �������� ��� ������ ������������, ��������� ����� ������� ������� ���������� ���� I. �� �� ������ � ����������� ���������.
�� ��� ������� �� ������, � ��� �� ������� � ������������� ��������. � ���� �� ����� ��������� - ������� ���� �������� ������������� ���������, �������, ����� ���� ���������� �� ������� �� ����������, �� ����������, ����� � ��������.
� 1793 ���� ��������� ��������� � ���� ������������ ������.
�� ���������� ����� � ��� ������� ���������, � �� ���������� ������ ���������� ���� ������ ���� ��������, ��������� �������, �������� � ��������� ������������. �� ������� � ��������� ��������� ���������, �� ���������� �� �� ����. ������ � ���� ��������� ����� ����� ��������� �� ������ ��������. ������� �������� ������, ����������� �� ����� ������� ��������, ���� ������� � ���� ����������� ����. ���������� �������� �������� ��� ��� �������, � ������������ �����������, ���������� ��������� ��������.
� 1744 ���� ������ ���������� � ��������� ����. �� ������, � �������� �������, ��������� �������� �����, ��������� ������� �� ��� ���������.
� ������ - ������� ���������� ���� - ����������� ����, � ����� ���������� - �����, ������������� �� ����� ����.
������������ ������� ���������, �� ������ ���������� ���������� ��������� ������� �����������, � ����������� ������ ��� ����� ����������� ���� ������� ����������. ��������� ���� ������ ����� � �����-����������� ���������, ����������� �����-��������� �����. � 1899 ���� ��������� ���� �������. � � 1929 ����, � �������� ��������� ������, ��������� ��������� � ���������.
���� � 1942 ����, ��� ���������� ���������, ����� ��������� ������� ���������. ������ ��� ��������������� �������� ������� ���������������� ������� � �����, ������� �� ���������. ��� ������������ �����, ������� ����, ���� ������ � ������� �� �������, �������� ����������� � ������ ������.
������ ����� ������ ��-��� ����� �������� � �������� �����, �������� �������������. ����� �������, ��� ��������� ������ ������ ���������� ��������, ���� ���������� �������.
�� ������ 1962 ���, � ��������� ����� ��������� ��������� ������. ��������� ��������� ��������� � �������� ����, �� �������, ������ �����������.
������ ������� �������� ����. ���������� ���� ���������������� ���������� ������ ��������� ��� � ��������, ��� ��� �� �������� �� ����� ��������� ��������� "�������".
������, ��� �� ������������ �������� � �������� �����. ����� �� �������� ����� ���� �� ���������, ������������� � �������� ���� ��������. ����� �����-�� ����������� ������������. ��� � ���� ����� ������� ������� �������� ����������.
�� ������ 1989 ���, ����� �����-�������� ��������� �������� ������������ ������, � �������� ����������� ���� ������� �����������.
� ������ ������� ���������, ����� ��������, ��� ��� ������� �������� ��� �������� ���������, ����, ������� ��� �������������� ����, ��������� �������� �� �������� � �������� ���������� �� �������� ���� � ����.